Етнологија

Од свог оснивања (1956) Музеј у Добоју је имао одјељење етнологије сачињено од три збирке: текстил, дрво и метал. Етнолози који су оставили знатан траг, не само о области етнологије, него музеалства и културе у опште на нашим просторима су Оливера Ћулибрка и Добрила Бјелић. Поред прикупљених музеалија направиле су и знатну документацију о обичајима и начину живљења становништва добојске регије у прошлости.

Одјељење етнологије броји око 2.000 музејских предмета који су од 2008. године распоређени у седам збирки:

 1. Кућа и елементи архитектуре – збирка подразумијева предмете који су у вези народног градитељства градске и сеоске архитектуре;
  2. Покућство – збирку сачињавају предмети које се односе на намјештај, посуђе и текстилно покућство градског и сеоског кућног ентеријера;
  3. Привређивање – збирка обухвата предмете примарног (земљорадња и сторчарство) и секундарног (воћарство, пчеларство, саобраћај, лов и риболов и допунско привређивање) привређивања;
  4. Занати и трговина – подразумијевају се предмети који се односе на све занате којим су се бавили људи на простору који Музеј у Добоју покрива својом дјелатношћу;
  5. Кућна радиност – предмети представљају прибор и процес производње у оквиру кућне радиности (справе за прераду влакана, ткачке справе и помагала и прибор и мустре за шивење, вез и плетење);
  6. Одијевање – предмети се односе на сву градску и сеоску одјећу, обућу, накит и украшавање;
  7. Нематеријална баштина – предмети, документи и фоно, аудио-видео и фото записи који се односе на друштвени живот и духовну културу.

Народна ношња – прегача

Народна ношња – јелек

Накит и предмети од сребра прва половина 20. вијека

Икона, 19-20 вијек

Традиционални накит крај 19. почетак 20. вијека

Грнчарија

Армада ковчег 17. вијек

Престони крст 19. вијек

Кубура 19. вијек

Традиционална озренска кућа прва половина 20. вијека

Грамофон крај 19. почетак 20. вијека

Сехара-дрвени сандук 19-20 вијек