Природњачко

   Природњачко одјељење Музеја у Добоју је најмлађа збирка формирана у последњих неколико година. Дјелатност природњачког одјељења односи се на прикупљање предмета за збирке, научно-истраживачки рад, проучавање предмета, формирање студијских збирки. Фонд природњачке збирке данас броји преко 200 предмета разврстаних у неколико засебних збирки: палеонтолошка, петрографско- минералошка, херпетолошка, ихтиолошка и зоолошка. Оне се свакодневно допуњавају новим предметима и врстама биљног и животињског поријекла. Прикупљени природњачки материјал послужио је као основа за сагледавање природних вриједности простора сјеверне Босне и указао на потребу очувања и заштите природе. У богатим студијским збиркама налазе се представници ишчезлих, ријетких и угрожених врста.

Збирке:

  1.  Палеонтолошка збирка– колекција обухвата налаза квартарних бескичмењака, кичмењака и фосилне флоре при чему је подела базирана на хроностратиграфској класификацији. Збирка остатака кичмењака састоји се од остатака риба и сисара. Палеонтолошки материјал састоји се и од дијелова мамутових костију. Палеоботаничку збирку чине остаци виших и нижих биљака, сачуваних претежно у виду лиснатих отисака и дијелова окамењених стабала и грана. Стијене с фосилним остацима чврст су доказ о геолошкој прошлости и биолошкој еволуцији.
  2.   Петрографско- минералошка збирка– збирка садржи узорке минерала и стијена са подручја сјеверне Босне. Прикупљањем геолошке збирке постиже се потпунији приказ цјелокупне геолошке прошлости како би што боље схватили ток геолошких процеса на овом простору.
  3.   Херпетолошка збирка– студијска збирка водоземаца и гмизаваца састоји се од влажних и сувих препарата.
  4.   Ихтиолошка збирка– збирка садржи колекцију влажних и сувих препарата, сакупљених на територији цијеле сјеверне Босне. У збирци се налазе и вриједни примјерци риба наших вода.
  5.   Зоолошка збирка– збирка броји углавном дермопластичне препарате кичмењака. Колекција сисара је знатно мања, али са репрезентативним примерцима и представља типичну фауну нашег подручја.

Фосил рибе, околина Дервенте

Зуб мамута, Подновље

Суви препарат рибе

Суви препарат рибе

Суви препарат вука

Суви препарат корњаче

Фосил морске звијезде