Историја

Од оснивања Музеја, 1956 године, у организационој шеми постоји Одјељење историје, у првом реду као Одјељење радничког покрета и НОБ-е. Акценат дјеловања стављен је на изучавање и презентацију НОБ-е, са нагалашеним идеолошким усмјерењем, што ће се одразити на структуру формираних збирки и пренаглашену изложбену дјелатност. По усељењу Музеја у данашњу зграду, 1965.године, постављена је прва стална поставка на тему Развој радничког покрета и НОБ-е среза Добој. До 1980. године Историјско одјељење није имало кустоса историчара, те су послове обављали стручњаци других дисциплина. Историјска стална поставка обухвата више тематских цјелина: Средњовјековна Усора, Манастири, Градови-Тврђаве, Османско доба, Аустро-Угарска окупација и управа, Добојски логор, Добојски крај у Краљевини Југославији, у Другом свјетском рату и послијератној изградњи. Експонатима из музејских збирки дат је оквир за сагледавање културно-историјске прошлости и баштине добојског подручја.

Збирке:

 

  1. Збирка архивске и мемоарске грађе-по бројност је најбројнија збирка у Одјељењу, са више од 2500 јединица архивске и мемоарске грађе. Систематизована је хронолошки и временски припада периоду прошлог вијека. Архивска грађа је кориштена при писању монографија и других публикација, реализацији историјских поставки, које су презентовале културно-историјску прошлост подручја. У збирци се чувају: извјештаји, рјешења, одлуке, прогласи, наредбе, позивнице, ратни дневници, чланске карте, обвезнице… и друга документа органа војних и цивилних власти, организација, друштава, институција. Најбројнији су документи који се односе на раднички покрет и народно-ослободилачки рат. Поред документарне, посебну емотивну вриједност имају докумената, (Проглас Покретног пријеког суда о осуђеним устаницима на смрт, спискови ухапшених Срба, Јевреја, неколико опроштајних писма устаника осуђених на смрт од стране усташке власти,…). Значајан број архивске грађе у збирци су преписи из других сродних установа. У збирци су и фондови мемоарске грађе учесника НОР-а са преко 600 и фонд Отаџбинског рата са преко 400 бројева.
  1. Збирка фотографија- збирку чине неколико хиљада фотографија. Основни критеријум за прикупљање је њихова документарност. Фотографијом су овјековјечена значајна историјска збивања, ратна догађања, личности које су обиљежиле историју, науку, културу, спорт, насеља, објекате и др. на простору добојске регије. Фотографијом је забиљежена велика поплава у Добоју јула 1915. године, као и оне из маја 1965., (документовано великим бројем фотографија) и маја 2014.године, (електронска форма). У збирци су и фотографије које прате израстање градова, Добоја, Дервенте, Теслића, Брода…, првих жељезничких објеката, индустријских капацитета, Шећерана у Добоју, Дестилација у Теслићу, Укрина у Дервенти, Рафинерије у Броду и Модричи. Највећи број фотографија је из периода НОБ-е и послијератне изградње добојског подручја. Од 2000. године, када у Музеју почиње употреба дигиталне технике, забиљежено је више хиљада фотографије у електронској форми. Фотографија истраживачу може да пружа низ драгоцјених података о важним детаљима везаним за свекоднево живљење. Збирка садржи и старе разгледнице градова добојске регије с почетка и друге половине 20.вијека као и двадесетак старих фото-албума.
  1. Збирка оружја, опреме и других предмета– у збирци су примјерци ватреног и хладног оружје, временски од 19. вијека до краја Другог свјетског рата. Пушаке: Манлихер-карабин, француска МАС- 36, Маузер-Заставина М – 24…, неколико кратежа, пиштоља-револвера; Глисенти, Берета, Раст- Гасер, једнометни ловачки, занатски капислари; митраљези: МАКСИМ, МГ- 08, и Мадсен 1924.; бајонети, свечане официрске сабље Војске Краљевине Југославије, њемачки СС нож- Солинг, из Другог свјетског рата- …,). Затим, дијелови војне опреме и наоружања: војнички шљемови, чутурице, ручне бомбе, војне униформе, ( официрски шињел ЈНА, официрска униформа ВРС- радно-ратна и свечана, униформа словеначке војне јединице у саставу СФОРА), опрема цивилне заштите из претходне државе, печати војних и цивилних власти…,( око 100 предмета). У збирци је и неколико старих рачунарских и писаћих машина марке: Мигнон, Тип-Тап, Грове, Халда, Андервуд, Топс, Олимпија, Бисер, Виктор.
  1. Збирка штафета, ордења и плакета– поред локалних штафета младости, у збирци су и пехари, заставе и заставице које су у послијератним радним акцијама освајале омладинске радне бригаде, олимпијска бакља, ношена на добојском подручју приликом одржавања ОЗИ 1984. године у Сарајеву. У збирци су чувају и одликовања, ордење, плакете, додјељивана појединцима и институцијама у претходној држави за различите заслуге. Збирка броји преко 250 предмета.
  1. Збирка штампе и диплома– у збирци штампе се чувају примјерци послијератне штампе добојске регије, од педесетих година прошлог вијека: Дервентски лист, добојски Глас комуна, бродски Наш лист, Борбино ванредно издање на Омладинској прузи Шамац-Сарајево, 1947…, дипломе додјељиване појединцима, установама, организацијама…, поводом јубилеја, посебни примјерци каталога. Збирка садржи и штампу везано за Отаџбински рат и вријеме стварања Републике Српске (Српска војска, Крајишки војник, Српска вила,Видовдански, Петровдански и Илиндански билтен, Тенкист, Возућица, Озренске новине, Глас Требаве, Круна, Глас Озрена, Свитања, Озренски видици, Истина, Удрим…).
  1. Збирка плаката– по времену формирања ово је најмлађа збирка. У њој су плакати, леци, политички и страначки програми, памфлети и други промотивни материјал, од 80-их година прошлог вијека укључујући и период од увођења парламентаризма (1990), па до данашњих дана. Плакатом су најављивани политички, привредни, спортски, културно-просвјетни и други догађаји на регији. Плакат може бити атрактиван експонат у музејским поставкама.
  1. Збирка старих рукописа– невелику збирку (25 бројева) чине фото-копије средњовјековних повеља , дописа, разрјешница из Дубровачког архива, које имају значај за подручје дјеловања Музеја.

 

Писаћа машина Underwood

Дневна штампа социјалистичког периода

Ордење социјалистичког периода

Колт 19, крај 19. вијека

Радионица Усора 1921.

Судска наредба 1941.

Поплава у Добоју 1915.

Радна књижица Г.Миљуш 1925.

Колт крај 19. почетак 20. вијека

СС нож, Вермахт

Кратеж 20. вијек